Projekt Kosmopolit

Home / företagare / Projekt Kosmopolit

Projekt Kosmopolit

I korthet är Projekt Kosmopolit ett nätverk för internationella företagare. Genom en studie på uppdrag av Utrikesdepartementet kom man fram till att ökad utrikeshandel och ökad invandring går hand i hand. Regeringen försöker utnyttja detta och därför satsar de på Projekt Kosmopolit. Studien visade på att det finns ungefär 70 000 företag i Sverige som ägs av utlandsfödda företagare. Många nystartade företag, cirka en femtedel, startas av personer med utländsk härkomst. Med både erfarenhet av att driva företag i Sverige och kunskaper om kulturen och näringslivet i sina hemländer besitter de kompetens som man anser kan leda till ökad utrikeshandel. Målet med Projekt Kosmopolit är att nätverket ska ta tillvara på denna kompetens i större utsträckning. I sin tur ska det öka företagens chanser att sälja mer utomlands och förhoppningsvis skapa fler arbetstillfällen i Sverige.

Hur fungerar Projekt Kosmopolit?

Utrikesdepartementet har gett Exportrådet i uppdrag att samordna och organisera insatser för att bilda nätverk för företagare med utländsk bakgrund. Redan har det startats nätverk i Västra Götaland, Skåne, Stockholm, Östergötland, Halland och Västerbotten. Flera företag exporterar redan idag till utlandet. Exportrådet ger hjälp och stöd för att ytterligare öka utrikeshandeln.

Projekt Kosmopolit handlar till stor del om internationell affärsutveckling. projektUtbildning och olika kompetenshöjande aktiviteter är några av de huvudsakliga metoderna inom projektet. En annan viktig del är att helt enkelt ge information om olika länder och marknader, samt klassiskt nätverkande för att bygga ut företagarnas kontaktnät. Projekt Kosmopolit samverkar med Tillväxtverket, ALMI Företagspartner, IFS och Swedfund International AB.

Sverige har ställts inför en stor utmaning med hög immigration och projektet är ett sätt att möta utmaningen. Migrationsdebatten handlar mycket om problem, medan Projekt Kosmopolit istället är tänkt att ta tillvara på möjligheterna som utländska företagare tar med sig till landet. För att Sverige ska bibehålla sin konkurrenskraft i framtiden är det ett absolut måste att invandrare kommer i arbete och bort från bidragsberoende. Därför krävs en bredare syn på invandring och satsningar på projekt för att ta tillvara på kompetens och skapa nya arbetstillfällen.