Bo och leva i Östergötland

Home / företagare / Bo och leva i Östergötland

Bo och leva i Östergötland

Sveriges fjärde största län heter Östergötland. Länet har ungefär 440 000 invånare (2014) och har haft en stadigt ökande befolkning under de senaste åren. I majoriteten av Östgötakommunerna råder för närvarande bostadsbrist i centralorterna. Det visar på att efterfrågan på bostäder i Östergötland har ökat snabbare än mängden nybyggda bostäder. Tidigare fanns en ganska god balans på bostadsmarknaden, men den bilden börjar förändras. Delvis beror det på ökad invandring. En annan förklaring är att allt fler tycker att det är attraktivt att bo och leva i Östergötland.

Arbeta i Östergötland

De största privata arbetsgivarna i Östergötland är Saab Aerospace i Linköping och Siemens Industries i Finspång. Den största arbetsgivaren totalt sett är dock Östergötlands landsting med sina 11 000 anställda. På andra plats kommer Norrköpings kommun med ungefär 8700 anställda och Linköpings kommun med ca 6800 anställda. Linköpings Universitet är ett av Sveriges största lärosäten. Universitetet är en viktig motor för hela regionen.

I Östergötland finns det något för alla. Länet har större städer, landsbygd, skärgård och skogsbygd. Nöjeslivet, föreningslivet och kulturlivet är variationsrikt och utbudet är ganska stort. Oavsett om man gillar sport, teater, film, musik, dans eller festivaler har Östergötland mycöstergötlandket att bjuda på. På senare år har Östergötland blivit alltmer mångkulturellt. Nu finns det många föreningar där man kan träffa människor från hela världen. Länsstyrelsen arbetar för närvarande med många integrationsuppdrag och ger stöd till länets tretton kommuner.

Målet för Östergötlands län är att det ska vara en bra plats att bo på för alla länets medborgare. Det gäller privatpersoner, företagare och nyanlända till Sverige. På många sätt är det ett väldigt viktigt län för Sveriges ekonomi och för landet som helhet är det avgörande att regionen utvecklas starkt ekonomiskt. Utvecklingen med en ökande bostadsbrist i vissa orter är en utmaning som inte får underskattas. Att få fart på nybyggnationen av bostäder och att få till ökade investeringar i länet är något man måste sträva efter de kommande åren.