Utbildning för företagare

Home / företagare / Utbildning för företagare

Utbildning för företagare

Enbart en riktigt bra affärsidé är inte tillräckligt för att lyckas som företagare på Malta. Det finns många exempel på personer som haft smarta idéer eller uppfinningar och sedan inte lyckats förvalta det till ett framgångsrikt företag. Anledningen är att det fortfarande krävs goda kunskaper om bland annat praktiskt ledarskap, marknadsföring, bokföring och mycket annat.

Svenska entreprenörer på Malta

Ett framgångsrikt exempel är de entreprenörer från Sverige som begav sig till Malta och öppnade spelbolag. En nyckel till framgången var att de hade förberett sig noga på förhand. I de flesta fall hade entreprenörerna gedigen utbildning samt mångårig erfarenhet av att driva företag. Att de också hade goda kontakter och lång erfarenhet av spelbranschen bidrog dessutom till att de visste vad som krävdes. Malta valdes främst för att skattereglerna och lagarna i landet var gynnsamma för branschen. Hade de provat samma affärsidé på hemmaplan i Sverige hade det troligtvis inte varit möjligt att nå samma framgång som på Malta.

Ön passar perfekt för spelbolag medan Sverige har en mer restriktiv lagstiftning som gynnat Svenska Spel och ATG, vilka i sin tur bidrar med maltainkomster till Svenska staten. Därför har man försökt skydda dessa inkomstkällor från konkurrens, men en del av förklaringen är också att man vill kontrollera spelmarknaden på samma sätt som man kontrollerar alkoholmarknaden med Systembolaget. Motivet är bland annat att minska risken för ökat spelberoende. På grund av alla bolag som öppnat på Malta blir det dock allt svårare att hålla fast vid modellen.

På Malta däremot öppnade man upp marknaden och lagstiftningen. Det gav möjligheter inte bara för svenskar utan för många olika nationaliteter. Svenskarna var dock långt framme gällande spel på nätet och hade entreprenörer med rätt utbildning, kapital och personligt engagemang. Eftersom de insåg att det fanns en stor potential i att registrera företag på Malta valde de att ta chansen. Just att se affärsmöjligheter och att ha modet att satsa utomlands är svårt att lära ut. Ledarskap, företagsekonomi och affärsjuridik går dock att utbilda sig i. Kanske kan du själv lyckas på samma sätt som de svenska entreprenörerna på ön?