Nätverk för företagare och entreprenörer

Home / Nätverk för företagare och entreprenörer

Nätverk för företagare och entreprenörer

När det gäller företagande och entreprenörskap är det en stor fördel att ha tillgång till ett brett kontaktnät. Allt fler företag ägnar sig åt internationell handel och trenden med ökad globalisering fortsätter. I Sverige väljer många personer med utländsk härkomst att starta egna företag och det är viktigt att ta tillvara på deras potential. Ofta har de unik kompetens eller kontakter i hemlandet som ger möjligheten att öka utrikeshandeln. Ökad internationell handel har en tendens att leda till fler jobb och högre tillväxt. Den svenska regeringen har insett detta och genom bland annat Exportrådet verkar de för att bygga nätverk för företagare och entreprenörer.

Internationell handel gynnar Sverige

Historiskt har det visat sig att länder som isolerar sig från omvärlden och minskar sin internationella handel drabbas av problem. Det brukar leda till att den ekonomiska utvecklingen hämmas och befolkningen erbjuds ett sämre utbud av varor och tjänster. På lång sikt brukar konsekvenserna bli förödande. Ett modernt exempel är den stora skillnaden mellan Nord- och Sydkorea. internationell handelNordkorea valde på grund av kommunism och sitt politiska ledarskap att inte satsa på internationell handel. Istället satsade de i huvudsak på den inhemska marknaden. Sydkorea däremot valde den öppna vägen och satsade stort på internationell handel. Nuförtiden är det som två skilda världar. Sydkorea har på många sätt blomstrat och flera högteknologiska företag med stora internationella framgångar kommer från Sydkorea, till exempel Samsung. Nordkorea däremot ligger långt efter i utvecklingen, delvis på grund av att de isolerade sig istället för att satsa på internationell handel.

Sverige är ett litet land och har en ganska begränsad inhemsk marknad. I mångt och mycket är Sverige oerhört beroende av sin utrikeshandel. Det behövs en stor import för att kunna upprätthålla vår höga levnadsstandard, men en stor export är också extremt betydelsefullt för att skapa arbetstillfällen och tillväxt. Nyckeln till en stark och framgångsrik ekonomi är sannolikt att öka mängden internationell handel. Genom ett direkt samband mellan ökad invandring och en ökad internationell handel är det många analytiker som tror att Sverige är rustade inför framtiden.